miło cię widzieć!

Start from Ghana

Jesteśmy Organizacją non-profit, wspierającą lokalną społeczność w wiosce Duadze, w centralnej Ghanie.
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
— Janusz Korczak

Poczuj nasze serce

Monika & Eddie Quarcoo

Inicjatorzy Fundacji w sercu Ghany
Monika - pedagożka, terapeutka, działaczka społeczna, królowa ghańskiej wioski z kilkuletnim doświadczeniem w działaniach społecznych. Jej pierwsza przygoda na kontynencie afrykańskim już w 2010 roku, związana była z sześciomiesięcznym treningiem dla pracowników socjalnych i misjonarzy w Południowej Afryce. Pracowała z dziećmi ulicy, prowadziła zajęcia aktywizacyjne i pracę terapeutyczną w lokalnych sierocińcach w Pretorii. Rok później brała udział w programie Europejskiego Wolontariatu, biorąc udział w projekcie na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Gruzji.

Eddie - manager operacyjny w firmie transportowej w Ghanie oraz w Togo. Od samego początku wspierał działania związane z powstaniem Przedszkola im. Janusza Korczaka m.in. poprzez utrzymywanie kontaktu z lokalnymi władzami oraz negocjując i dbając o zaopatrzenie placówki w podstawowe materiały zarówno budowlane jak i spożywcze.
Od 2013 roku wspólnie prowadzą działania społeczne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w Ghanie. Uczestniczyli w projekcie „Polska Pomoc" współfinansowanego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W styczniu 2016 roku zainicjowali stworzenie Fundacji Start From Ghana, która wciąż poszerza zakres działalności w ramach pierwotnej wizji.

O wiosce

Duadze to niewielka wioska zlokalizowana w centralnym regionie Ghany. Znajduje się 113 km od stolicy kraju - Akry. Wiedzie do niej przez lasy równikowe i plantacje palm kokosowych wyboista i kręta, cynamonowa droga.

Duadze ma ponad 1000 mieszkańców, to otwarci, gościnni, mili i przyjaźnie nastawieni ludzie. Życie w wiosce toczy się wokół niewielkiego rynku, sklepu spożywczego, przedszkola, studni oraz drogi przy, której zatrzymuje się lokalny środek transportu tro tro. Głównym zajęciem w tym regionie jest rolnictwo i uprawa oleju palmowego oraz rzemiosło.
O wiosce
Duadze to niewielka wioska zlokalizowana w centralnym regionie Ghany. Znajduje się 113 km od stolicy kraju - Akry. Wiedzie do niej przez lasy równikowe i plantacje palm kokosowych wyboista i kręta, cynamonowa droga.

Duadze ma ponad 1000 mieszkańców, to otwarci, gościnni, mili i przyjaźnie nastawieni ludzie. Życie w wiosce toczy się wokół niewielkiego rynku, sklepu spożywczego, przedszkola, studni oraz drogi przy, której zatrzymuje się lokalny środek transportu tro tro. Głównym zajęciem w tym regionie jest rolnictwo i uprawa oleju palmowego oraz rzemiosło.
Duadze to wioska na południu Ghany, licząca około 1000 mieszkańców.
5°17'09.0"N 1°02'55.1"W

Gdzie się znajduje?

Problemem na terenach wiejskich w Ghanie jest niski poziom wykształcenia mimo, że dzieci między 5 a 16 rokiem życia objęte są obowiązkiem szkolnym. Jedna trzecia kobiet w wieku pomiędzy 30 a 45 lat jest niepiśmienna i nie potrafi czytać. Edukacja w placówkach państwowych jest bezpłatna, ale poziom kształcenia w nich jest niski. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, zaczynając od niewykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Dodatkowo szkoły rządowe są zazwyczaj przeludnione – często w jednej klasie, prowizorycznie przedzielonej, uczą się równolegle 2 klasy, liczące łącznie ponad 100 uczniów. Na terenach wiejskich zakup podstawowego wyposażenia szkolnego również stanowi duży problem dla rodzin, przez co brakuje pomocy edukacyjnych. Dlatego najczęściej po ukończeniu obowiązku szkolnego dzieci porzucają dalszą edukację, nie mając możliwości zdobycia zawodu
Problemem na terenach wiejskich w Ghanie jest niski poziom wykształcenia mimo, że dzieci między 5 a 16 rokiem życia objęte są obowiązkiem szkolnym. Jedna trzecia kobiet w wieku pomiędzy 30 a 45 lat jest niepiśmienna i nie potrafi czytać. Edukacja w placówkach państwowych jest bezpłatna, ale poziom kształcenia w nich jest niski. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, zaczynając od niewykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Dodatkowo szkoły rządowe są zazwyczaj przeludnione – często w jednej klasie, prowizorycznie przedzielonej, uczą się równolegle 2 klasy, liczące łącznie ponad 100 uczniów. Na terenach wiejskich zakup podstawowego wyposażenia szkolnego również stanowi duży problem dla rodzin, przez co brakuje pomocy edukacyjnych. Dlatego najczęściej po ukończeniu obowiązku szkolnego dzieci porzucają dalszą edukację, nie mając możliwości zdobycia zawodu
Życie codzienne całych rodzin w większości toczy się wokół pracy. Kobiety, mężczyźni, a często całe rodziny ze swoimi małymi dziećmi, spędzają znaczną część dnia w fabryce. Jednak znacznie odstaje ona od europejskiego wyobrażenia takiego miejsca. Kobiety pracują przy wytwarzaniu oleju palmowego już od świtu zanim gorący, tropikalny upał da się we znaki. Napędzają maszyny manualnie, pracą własnych rąk. Efekty tej pracy mają szanse raz w tygodniu sprzedać na lokalnym rynku w Mankessim.
Na czele każdej wioski stoi lokalna władza i nie inaczej jest w Duadze. Jest to system typowo kastowy. Duadze ma Króla i Królową, którzy czuwają nad utrzymaniem porządku w wiosce. Jednocześnie reprezentują interesy lokalnej społeczności na zewnątrz i doradzają w ważnych sprawach. Król i Królowa darzeni są szacunkiem, a ich opinia jest respektowana przez mieszkańców.
Na terenach wiejskich w Ghanie żyje ponad 13 mln ludzi, co stanowi 42% populacji kraju. Nasze serce skradło Duadze - jedna z tysięcy wiosek, dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności oraz otwartości na wspólne działania by zmieniać rzeczywistość.
Przyszłość Ghany należy do tych, którzy decydują się realizować swoje marzenia.
- Start From Ghana
Dziękujemy za otwarte serce, zaufanie i wsparcie finansowe, które w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju naszej służby i w dalszym ciągu daje dzieciom możliwość na kontynuację ich edukacji.
Skontaktuj się z nami