Ghana

Dzień Niepodległości

Nie jesteśmy afrykanami ponieważ urodziliśmy się w Afryce, ale dlatego, że Afryka narodziła się w nas.
— Dr Kwame Nkrumah
Święto Niepodległości Ghany to nie tylko okazja do celebracji, ale przede wszystkim do refleksji nad historią i wartościami, które jednoczą społeczność. Wspólne świętowanie w przedszkolu im. Janusza Korczaka było wyjątkowym momentem, który na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Jak uczymy przedszkolaki historii?
Doskonałą okazją do nauki historii było nadchodzące Święto Niepodległości Ghany. Zwykle w dużych szkołach odbywają się niepodległościowe pochody i marsze dzieci, aby uczcić tę ważną chwilę. To dzień wolny od szkoły i pracy. Cała wioska zbiera się w lokalnym parku i organizuje wielki festyn, w którym biorą udział wszyscy mieszkańcy.

Przedszkole im. Janusza Korczaka również ma swoją szkolną tradycję. Jesteśmy dumni z naszego miejsca na mapie Afryki i chcemy, aby dzieci rozumiały i uczyły się znaczenia ważnych świąt oraz poznawały liderów, którzy odegrali znaczącą rolę w życiu ghańskiej społeczności. Jednym z nich jest Kwame Nkrumah. Ten ghański polityk i pierwszy prezydent Ghany, z zawodu nauczyciel, jest jednym z czołowych działaczy ruchu panafrykańskiego, który walczył o zjednoczenie i niepodległość afrykańskich narodów.

Dzieci pod okiem swoich nauczycieli przygotowały specjalne przedstawienie, które stało się główną atrakcją festynu. Ubrane w oryginalne kostiumy charakterystyczne dla różnych regionów Ghany, prezentowały swoje umiejętności w tańcu, recytacji oraz śpiewie. Każda grupa miała za zadanie nauczyć się kilku słów w języku charakterystycznym dla danego regionu, co nie tylko wzbogaciło ich wiedzę, ale również podkreśliło różnorodność kulturową kraju. Rodzice byli mocno wzruszeni, widząc zaangażowanie i radość swoich pociech.