Punkt zdrowia na terenach wiejskich to pierwsze miejsce, do którego kierują się matki, których dzieci zmagają się z chorobą, infekcją, czy dorośli którzy potrzebują medycznej konsultacji. Takie miejsce powinno mieć dostęp do sprzętu medycznego i wykwalifikowanego personelu. Dla wielu osób wizyta w szpitalu jest nieosiągalna. Zazwyczaj jest on oddalony o dobrych kilka kilometrów od miejsca zamieszkania, dlatego wiele osób decyduje się na tę opcję w ostateczności.
Punkt zdrowia istniał na drodze do Duadze od kilku lat, ale niestety braki w sprzęcie i personelu sprawiły, że nie spełniał on swojej roli. W samym epicentrum pandemii COVID-19 przy ogromnym wsparciu organizacji Rotary Accra-South byliśmy w stanie przeprowadzić remont i rekonstrukcje obiektu, by spełniał wymogi sanitarne i był odpowiedzią na potrzeby ponad tysiąca okolicznych mieszkańców. Zaangażowaliśmy się w wyposażenie tego punkt zdrowia w konieczny sprzęt medyczny. Dodatkowo stworzyliśmy oddział położniczy i do nagłych przypadków, gdyby nie było natychmiastowej możliwości przewiezienia pacjentów do szpitala.
Rotary Club przekazał również ambulans, specjalną lodówkę do przetrzymywania leków, szczepionek oraz sprzęt administracyjny, a co najważniejsze podłączył do placówki elektryczność z bieżącą wodą. Dzięki połączeniu sił i wspólnej pracy udało stworzyć się pierwszy taki punk położony na terenach wiejskich, który ma taki komfort pracy z potrzebnym wyposażeniem medycznym. Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za wsparcie tego projektu. Wierzymy, że dobrze wyposażona placówka medyczna przyniesie pomoc i polepszy jakość życia naszej lokalnej społeczności.